Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PEXAPRAL 0,26MG TBL PRO 30
0245201 27/ 110/19-C pexapral.pdf pexapral.pdf N04BC05 R
PEXAPRAL 0,52MG TBL PRO 30
0245204 27/ 111/19-C pexapral.pdf pexapral.pdf N04BC05 R
PEXAPRAL 1,05MG TBL PRO 30
0245207 27/ 112/19-C pexapral.pdf pexapral.pdf N04BC05 R
PEXAPRAL 1,57MG TBL PRO 30
0245210 27/ 113/19-C pexapral.pdf pexapral.pdf N04BC05 R
PEXAPRAL 2,1MG TBL PRO 30
0245213 27/ 114/19-C pexapral.pdf pexapral.pdf N04BC05 R
PEXAPRAL 2,62MG TBL PRO 30
0245216 27/ 115/19-C pexapral.pdf pexapral.pdf N04BC05 R
PEXAPRAL 3,15MG TBL PRO 30
0245219 27/ 116/19-C pexapral.pdf pexapral.pdf N04BC05 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 22. červen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10