Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OCTIM 15MCG/ML INJ/INF SOL 10X1ML
0220641 56/1017/16-C octim.pdf octim.pdf H01BA02 R
OCTIM 15MCG/ML INJ/INF SOL 10X2ML
0220642 56/1017/16-C octim.pdf octim.pdf H01BA02 R
OCTIM 15MCG/ML INJ/INF SOL 5X1ML
0252217 56/1017/16-C octim.pdf octim.pdf H01BA02 R
OCTIM 15MCG/ML INJ/INF SOL 5X2ML
0252218 56/1017/16-C octim.pdf octim.pdf H01BA02 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09