Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 5
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MIDZA 200MG TBL FLM 56
0220307 21/ 945/16-C midza.pdf midza.pdf N03AX18 R
MIDZA 150MG TBL FLM 56
0220306 21/ 944/16-C midza.pdf midza.pdf N03AX18 R
MIDZA 100MG TBL FLM 56
0220305 21/ 943/16-C midza.pdf midza.pdf N03AX18 R
MIDZA 50MG TBL FLM 56
0220304 21/ 942/16-C midza.pdf midza.pdf N03AX18 R
MIDZA 50MG TBL FLM 14
0220303 21/ 942/16-C midza.pdf midza.pdf N03AX18 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. květen 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14