Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MEDISENS ŽAMPIONOVÝ KRÉM POR PLV SOL 3X70G
0217268   medisensza.pdf V06XX P
MEDISENS ŽAMPIONOVÝ KRÉM POR PLV SOL 5X70G
0217393   medisensza.pdf V06XX P
MEDISENS ŽAMPIONOVÝ KRÉM POR PLV SOL 42X70G
0217529   medisensza.pdf V06XX P
MEDISENS ZELENINOVÝ KRÉM POR PLV SOL 5X70G
0217394   medisensze.pdf V06XX P
MEDISENS ZELENINOVÝ KRÉM POR PLV SOL 42X70G
0217530   medisensze.pdf V06XX P
MEDISENS ZELENINOVÝ KRÉM POR PLV SOL 3X70G
0217269   medisensze.pdf V06XX P

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09