Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LIVIAL 2,5MG TBL NOB 3X28
0230702 54/ 249/91-C     G03CX01 B
LIVIAL 2,5MG TBL NOB 3X28
0259421 54/ 249/91-C livial.pdf livial.pdf G03CX01 R
LIVIAL 2,5MG TBL NOB 1X28
0259420 54/ 249/91-C livial.pdf livial.pdf G03CX01 R
LIVIAL 2,5MG TBL NOB 1X28
0230701 54/ 249/91-C     G03CX01 B

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11