Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 8
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
FULLHALE 25MCG/250MCG/DÁV INH SUS PSS 2X120DÁV
0214814 14/ 220/14-C fullhale.pdf fullhale.pdf R03AK06 R
FULLHALE 25MCG/250MCG/DÁV INH SUS PSS 10X120DÁV H
0214816 14/ 220/14-C fullhale.pdf fullhale.pdf R03AK06 R
FULLHALE 25MCG/125MCG/DÁV INH SUS PSS 3X120DÁV
0214811 14/ 219/14-C fullhale.pdf fullhale.pdf R03AK06 R
FULLHALE 25MCG/125MCG/DÁV INH SUS PSS 2X120DÁV
0214812 14/ 219/14-C fullhale.pdf fullhale.pdf R03AK06 R
FULLHALE 25MCG/125MCG/DÁV INH SUS PSS 10X120DÁV H
0214813 14/ 219/14-C fullhale.pdf fullhale.pdf R03AK06 R
FULLHALE 25MCG/125MCG/DÁV INH SUS PSS 1X120DÁV
0203820 14/ 219/14-C fullhale.pdf fullhale.pdf R03AK06 R
FULLHALE 25MCG/250MCG/DÁV INH SUS PSS 1X120DÁV
0203821 14/ 220/14-C fullhale.pdf fullhale.pdf R03AK06 R
FULLHALE 25MCG/250MCG/DÁV INH SUS PSS 3X120DÁV
0214815 14/ 220/14-C fullhale.pdf fullhale.pdf R03AK06 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 23. únor 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. leden 2021 v 00:09