Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
FOSTIMON 150IU INJ PSO LQF 1+1X1ML
0015008 54/ 106/98-C fostimon.pdf fostimon.pdf G03GA04 R
FOSTIMON 75IU INJ PSO LQF 10+10X1ML
0015007 54/ 105/98-C fostimon.pdf fostimon.pdf G03GA04 R
FOSTIMON 75IU INJ PSO LQF 1+1X1ML
0015006 54/ 105/98-C fostimon.pdf fostimon.pdf G03GA04 R
FOSTIMON 150IU INJ PSO LQF 10+10X1ML
0015009 54/ 106/98-C fostimon.pdf fostimon.pdf G03GA04 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11