Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 30
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
FORMOVENT 12 MCG 12MCG INH PLV CPS DUR 60
0019156 14/ 130/05-C     R03AC13 B
FORMOVENT 12 MCG 12MCG INH PLV CPS DUR 10+1 INH
0019142 14/ 130/05-C     R03AC13 B
FORMOVENT 12 MCG 12MCG INH PLV CPS DUR 20+1 INH
0243206 14/ 130/05-C formovent.pdf formovent.pdf R03AC13 R
FORMOVENT 12 MCG 12MCG INH PLV CPS DUR 20+1 INH
0019143 14/ 130/05-C     R03AC13 B
FORMOVENT 12 MCG 12MCG INH PLV CPS DUR 30+1 INH
0019144 14/ 130/05-C     R03AC13 B
FORMOVENT 12 MCG 12MCG INH PLV CPS DUR 50+1 INH
0019145 14/ 130/05-C     R03AC13 B
FORMOVENT 12 MCG 12MCG INH PLV CPS DUR 50
0019155 14/ 130/05-C     R03AC13 B
FORMOVENT 12 MCG 12MCG INH PLV CPS DUR 56+1 INH
0019146 14/ 130/05-C     R03AC13 B
FORMOVENT 12 MCG 12MCG INH PLV CPS DUR 60+1 INH
0019147 14/ 130/05-C     R03AC13 B
FORMOVENT 12 MCG 12MCG INH PLV CPS DUR 100+1 INH
0019148 14/ 130/05-C     R03AC13 B
FORMOVENT 12 MCG 12MCG INH PLV CPS DUR 120+1 INH
0019149 14/ 130/05-C     R03AC13 B
FORMOVENT 12 MCG 12MCG INH PLV CPS DUR 180+1 INH
0019150 14/ 130/05-C     R03AC13 B
FORMOVENT 12 MCG 12MCG INH PLV CPS DUR 200+1 INH
0019151 14/ 130/05-C     R03AC13 B
FORMOVENT 12 MCG 12MCG INH PLV CPS DUR 100+2 INH
0019152 14/ 130/05-C     R03AC13 B
FORMOVENT 12 MCG 12MCG INH PLV CPS DUR 200+4 INH
0019153 14/ 130/05-C     R03AC13 B
FORMOVENT 12 MCG 12MCG INH PLV CPS DUR 10+1 INH
0243205 14/ 130/05-C formovent.pdf formovent.pdf R03AC13 R
FORMOVENT 12 MCG 12MCG INH PLV CPS DUR 500+50 INH
0019154 14/ 130/05-C     R03AC13 B
FORMOVENT 12 MCG 12MCG INH PLV CPS DUR 60
0243219 14/ 130/05-C formovent.pdf formovent.pdf R03AC13 R
FORMOVENT 12 MCG 12MCG INH PLV CPS DUR 50
0243218 14/ 130/05-C formovent.pdf formovent.pdf R03AC13 R
FORMOVENT 12 MCG 12MCG INH PLV CPS DUR 500+50 INH
0243217 14/ 130/05-C formovent.pdf formovent.pdf R03AC13 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. únor 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09