Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 52
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
EZETROL 10MG TBL NOB 100X1 III
0253197 31/ 267/03-C ezetrol.pdf ezetrol.pdf C10AX09 R
EZETROL 10MG TBL NOB 100
0008949 31/ 267/03-C     C10AX09 B
EZETROL 10MG TBL NOB 14X1 I
0253199 31/ 267/03-C ezetrol.pdf ezetrol.pdf C10AX09 R
EZETROL 10MG TBL NOB 20X1 I
0253200 31/ 267/03-C ezetrol.pdf ezetrol.pdf C10AX09 R
EZETROL 10MG TBL NOB 28X1 I
0253201 31/ 267/03-C ezetrol.pdf ezetrol.pdf C10AX09 R
EZETROL 10MG TBL NOB 30X1 I
0253202 31/ 267/03-C ezetrol.pdf ezetrol.pdf C10AX09 R
EZETROL 10MG TBL NOB 300X1 I
0253203 31/ 267/03-C ezetrol.pdf ezetrol.pdf C10AX09 R
EZETROL 10MG TBL NOB 300X1 III
0253204 31/ 267/03-C ezetrol.pdf ezetrol.pdf C10AX09 R
EZETROL 10MG TBL NOB 50X1 I
0253205 31/ 267/03-C ezetrol.pdf ezetrol.pdf C10AX09 R
EZETROL 10MG TBL NOB 90 II
0253206 31/ 267/03-C ezetrol.pdf ezetrol.pdf C10AX09 R
EZETROL 10MG TBL NOB 84 II
0253207 31/ 267/03-C ezetrol.pdf ezetrol.pdf C10AX09 R
EZETROL 10MG TBL NOB 7 II
0253182 31/ 267/03-C ezetrol.pdf ezetrol.pdf C10AX09 R
EZETROL 10MG TBL NOB 10 II
0253183 31/ 267/03-C ezetrol.pdf ezetrol.pdf C10AX09 R
EZETROL 10MG TBL NOB 14 II
0253184 31/ 267/03-C ezetrol.pdf ezetrol.pdf C10AX09 R
EZETROL 10MG TBL NOB 20 II
0253185 31/ 267/03-C ezetrol.pdf ezetrol.pdf C10AX09 R
EZETROL 10MG TBL NOB 28 II
0253186 31/ 267/03-C ezetrol.pdf ezetrol.pdf C10AX09 R
EZETROL 10MG TBL NOB 30 II
0253187 31/ 267/03-C ezetrol.pdf ezetrol.pdf C10AX09 R
EZETROL 10MG TBL NOB 50 II
0253188 31/ 267/03-C ezetrol.pdf ezetrol.pdf C10AX09 R
EZETROL 10MG TBL NOB 98 II
0253189 31/ 267/03-C ezetrol.pdf ezetrol.pdf C10AX09 R
EZETROL 10MG TBL NOB 100 II
0253190 31/ 267/03-C ezetrol.pdf ezetrol.pdf C10AX09 R

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11