Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ENTEROL 250MG POR PLV SUS 10
0010504 49/ 168/02-C enterol.pdf enterol.pdf A07FA02 R
ENTEROL 250MG CPS DUR 10
0010502 49/ 167/02-C enterol.pdf enterol.pdf A07FA02 R
ENTEROL 250MG CPS DUR 50
0162083 49/ 167/02-C enterol.pdf enterol.pdf A07FA02 R
ENTEROL 250MG CPS DUR 30
0202796 49/ 167/02-C enterol.pdf enterol.pdf A07FA02 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11