Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 8
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DIPROSONE 0,5MG/G UNG 30G
0192216 46/ 009/92-S/C     D07AC01 B
DIPROSONE 0,5MG/G UNG 30G
0262141 46/ 009/92-S/C diprosone.pdf diprosone.pdf D07AC01 R
DIPROSONE 0,5MG/G UNG 15G
0262140 46/ 009/92-S/C diprosone.pdf diprosone.pdf D07AC01 R
DIPROSONE 0,5MG/G UNG 15G
0192215 46/ 009/92-S/C     D07AC01 B
DIPROSONE 0,5MG/G CRM 15G
0262138 46/ 008/92-S/C diprosone.pdf diprosone.pdf D07AC01 R
DIPROSONE 0,5MG/G CRM 15G
0192213 46/ 008/92-S/C     D07AC01 B
DIPROSONE 0,5MG/G CRM 30G
0192214 46/ 008/92-S/C     D07AC01 B
DIPROSONE 0,5MG/G CRM 30G
0262139 46/ 008/92-S/C diprosone.pdf diprosone.pdf D07AC01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11