Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DIPROSALIC 0,5MG/G+30MG/G UNG 15G
0192219 46/ 061/92-S/C     D07XC01 B
DIPROSALIC 0,5MG/G+30MG/G UNG 15G
0254580 46/ 061/92-S/C diprosalic.pdf diprosalic.pdf D07XC01 R
DIPROSALIC 0,5MG/G+20MG/G DRM SOL 30ML
0192217 46/ 062/92-S/C     D07XC01 B
DIPROSALIC 0,5MG/G+30MG/G UNG 30G
0192218 46/ 061/92-S/C     D07XC01 B
DIPROSALIC 0,5MG/G+30MG/G UNG 30G
0254579 46/ 061/92-S/C diprosalic.pdf diprosalic.pdf D07XC01 R
DIPROSALIC 0,5MG/G+20MG/G DRM SOL 30ML
0262473 46/ 062/92-S/C diprosalic.pdf diprosalic.pdf D07XC01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. říjen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09