Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DIPIDOLOR 7,5MG/ML INJ SOL 5X2ML
0008499 65/ 639/70-C     N02AC03 B
DIPIDOLOR 7,5MG/ML INJ SOL 10X(5X2ML)
0086064 65/ 639/70-C     N02AC03 B
DIPIDOLOR 7,5MG/ML INJ SOL 5X2ML
0241672 65/ 639/70-C dipidolor.pdf dipidolor.pdf N02AC03 R
DIPIDOLOR 7,5MG/ML INJ SOL 10X(5X2ML)
0241673 65/ 639/70-C dipidolor.pdf dipidolor.pdf N02AC03 R
DIPIDOLOR 7,5MG/ML INJ SOL 10X(5X2ML)
0231752 65/ 639/70-C     N02AC03 B
DIPIDOLOR 7,5MG/ML INJ SOL 5X2ML
0231751 65/ 639/70-C     N02AC03 B

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11