Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 10
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DEVENAL 500MG TBL FLM 90
0246118 85/ 515/18-C     C05CA53 B
DEVENAL 500MG TBL FLM 120
0246119 85/ 515/18-C     C05CA53 B
DEVENAL 500MG TBL FLM 180
0246120 85/ 515/18-C     C05CA53 B
DEVENAL 500MG TBL FLM 90
0249168 85/ 515/18-C devenal.pdf devenal.pdf C05CA53 R
DEVENAL 500MG TBL FLM 120
0249169 85/ 515/18-C devenal.pdf devenal.pdf C05CA53 R
DEVENAL 500MG TBL FLM 180
0249170 85/ 515/18-C devenal.pdf devenal.pdf C05CA53 R
DEVENAL 500MG TBL FLM 30
0249171 85/ 515/18-C devenal.pdf devenal.pdf C05CA53 R
DEVENAL 500MG TBL FLM 60
0249172 85/ 515/18-C devenal.pdf devenal.pdf C05CA53 R
DEVENAL 500MG TBL FLM 30
0240180 85/ 515/18-C     C05CA53 B
DEVENAL 500MG TBL FLM 60
0240181 85/ 515/18-C     C05CA53 B

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11