Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 5
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CRIXIVAN 400MG CPS DUR 180
0028038 EU/1/96/024/005 crixivan.pdf crixivan.pdf J05AE02 R
CRIXIVAN 400MG CPS DUR 90
0028037 EU/1/96/024/004 crixivan.pdf crixivan.pdf J05AE02 R
CRIXIVAN 200MG CPS DUR 180
0028034 EU/1/96/024/001 crixivan.pdf crixivan.pdf J05AE02 R
CRIXIVAN 200MG CPS DUR 360
0028036 EU/1/96/024/003 crixivan.pdf crixivan.pdf J05AE02 R
CRIXIVAN 200MG CPS DUR 270
0028035 EU/1/96/024/002 crixivan.pdf crixivan.pdf J05AE02 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09