Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 13
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CERAZETTE 0,075MG TBL FLM 3X28
0132847 17/ 273/03-C/PI/005/14 cerazette.pdf cerazette.pdf G03AC09 R
CERAZETTE 0,075MG TBL FLM 3X28
0132801 17/ 273/03-C/PI/003/14 cerazette.pdf cerazette.pdf G03AC09 R
CERAZETTE 0,075MG TBL FLM 1X28
0226683 17/ 273/03-C     G03AC09 B
CERAZETTE 0,075MG TBL FLM 6X28
0258508 17/ 273/03-C cerazette.pdf cerazette.pdf G03AC09 R
CERAZETTE 0,075MG TBL FLM 3X28
0226684 17/ 273/03-C     G03AC09 B
CERAZETTE 0,075MG TBL FLM 6X28
0226685 17/ 273/03-C     G03AC09 B
CERAZETTE 0,075MG TBL FLM 3X28
0221104 17/ 273/03-C/PI/007/19 cerazette.pdf cerazette.pdf G03AC09 R
CERAZETTE 0,075MG TBL FLM 3X28
0221145 17/ 273/03-C/PI/044/19 cerazette.pdf cerazette.pdf G03AC09 R
CERAZETTE 0,075MG TBL FLM 1X28
0258506 17/ 273/03-C cerazette.pdf cerazette.pdf G03AC09 R
CERAZETTE 0,075MG TBL FLM 3X28
0258507 17/ 273/03-C cerazette.pdf cerazette.pdf G03AC09 R
CERAZETTE 0,075MG TBL FLM 3X28
0132733 17/ 273/03-C/PI/004/14 cerazette.pdf cerazette.pdf G03AC09 R
CERAZETTE 0,075MG TBL FLM 3X28
0132792 17/ 273/03-C/PI/002/14 cerazette.pdf cerazette.pdf G03AC09 R
CERAZETTE 0,075MG TBL FLM 1X28
0132800 17/ 273/03-C/PI/003/14 cerazette.pdf cerazette.pdf G03AC09 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11