Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 15
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BUPROPION +PHARMA 150MG TBL RET 7
0246224 30/ 429/18-C bupropionp.pdf bupropionp.pdf N06AX12 R
BUPROPION +PHARMA 150MG TBL RET 90
0236803 30/ 429/18-C bupropionp.pdf bupropionp.pdf N06AX12 R
BUPROPION +PHARMA 150MG TBL RET 60
0236802 30/ 429/18-C bupropionp.pdf bupropionp.pdf N06AX12 R
BUPROPION +PHARMA 150MG TBL RET 30
0236801 30/ 429/18-C bupropionp.pdf bupropionp.pdf N06AX12 R
BUPROPION NEURAXPHARM 150MG TBL RET 10
0253646 30/ 269/20-C bupropionn.pdf bupropionn.pdf N06AX12 R
BUPROPION NEURAXPHARM 300MG TBL RET 10
0250599 30/ 274/20-C bupropionn.pdf bupropionn.pdf N06AX12 R
BUPROPION NEURAXPHARM 300MG TBL RET 30
0250600 30/ 274/20-C bupropionn.pdf bupropionn.pdf N06AX12 R
BUPROPION NEURAXPHARM 300MG TBL RET 60
0250601 30/ 274/20-C bupropionn.pdf bupropionn.pdf N06AX12 R
BUPROPION NEURAXPHARM 300MG TBL RET 90
0250602 30/ 274/20-C bupropionn.pdf bupropionn.pdf N06AX12 R
BUPROPION NEURAXPHARM 300MG TBL RET 30X1
0250603 30/ 274/20-C bupropionn.pdf bupropionn.pdf N06AX12 R
BUPROPION NEURAXPHARM 150MG TBL RET 30
0251152 30/ 269/20-C bupropionn.pdf bupropionn.pdf N06AX12 R
BUPROPION NEURAXPHARM 150MG TBL RET 60(2X30)
0251153 30/ 269/20-C bupropionn.pdf bupropionn.pdf N06AX12 R
BUPROPION NEURAXPHARM 150MG TBL RET 90
0251154 30/ 269/20-C bupropionn.pdf bupropionn.pdf N06AX12 R
BUPROPION NEURAXPHARM 150MG TBL RET 300(10X30) H
0251155 30/ 269/20-C bupropionn.pdf bupropionn.pdf N06AX12 R
BUPROPION NEURAXPHARM 150MG TBL RET 900(10X90) H
0251156 30/ 269/20-C bupropionn.pdf bupropionn.pdf N06AX12 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. červenec 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09