Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BELODERM 0,5MG/G UNG 15G
0019756 46/ 021/82-S/C beloderm.pdf beloderm.pdf D07AC01 R
BELODERM 0,5MG/G DRM SOL 1X20ML
0161980 46/ 344/12-C beloderm.pdf beloderm.pdf D07AC01 R
BELODERM 0,5MG/G UNG 30G
0019757 46/ 021/82-S/C beloderm.pdf beloderm.pdf D07AC01 R
BELODERM 0,5MG/G CRM 30G
0019759 46/ 022/82-S/C beloderm.pdf beloderm.pdf D07AC01 R
BELODERM 0,5MG/G DRM SOL 1X50ML
0170302 46/ 344/12-C beloderm.pdf beloderm.pdf D07AC01 R
BELODERM 0,5MG/G CRM 15G
0019758 46/ 022/82-S/C beloderm.pdf beloderm.pdf D07AC01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. květen 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14