Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 46
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AZOMYR 5MG TBL FLM 1
0026447 EU/1/00/157/001 azomyr.pdf azomyr.pdf R06AX27 R
AZOMYR 5MG TBL FLM 2
0026448 EU/1/00/157/002 azomyr.pdf azomyr.pdf R06AX27 R
AZOMYR 2,5MG POR TBL DIS 15
0028871 EU/1/00/157/039 azomyr.pdf azomyr.pdf R06AX27 R
AZOMYR 2,5MG POR TBL DIS 18
0028870 EU/1/00/157/040 azomyr.pdf azomyr.pdf R06AX27 R
AZOMYR 2,5MG POR TBL DIS 20
0028869 EU/1/00/157/041 azomyr.pdf azomyr.pdf R06AX27 R
AZOMYR 2,5MG POR TBL DIS 30
0028868 EU/1/00/157/042 azomyr.pdf azomyr.pdf R06AX27 R
AZOMYR 2,5MG POR TBL DIS 50
0028867 EU/1/00/157/043 azomyr.pdf azomyr.pdf R06AX27 R
AZOMYR 2,5MG POR TBL DIS 60
0028866 EU/1/00/157/044 azomyr.pdf azomyr.pdf R06AX27 R
AZOMYR 2,5MG POR TBL DIS 90
0028865 EU/1/00/157/045 azomyr.pdf azomyr.pdf R06AX27 R
AZOMYR 2,5MG POR TBL DIS 100
0028864 EU/1/00/157/046 azomyr.pdf azomyr.pdf R06AX27 R
AZOMYR 5MG POR TBL DIS 100
0028863 EU/1/00/157/058 azomyr.pdf azomyr.pdf R06AX27 R
AZOMYR 5MG POR TBL DIS 90
0028862 EU/1/00/157/057 azomyr.pdf azomyr.pdf R06AX27 R
AZOMYR 5MG TBL FLM 3
0026449 EU/1/00/157/003 azomyr.pdf azomyr.pdf R06AX27 R
AZOMYR 5MG TBL FLM 5
0026450 EU/1/00/157/004 azomyr.pdf azomyr.pdf R06AX27 R
AZOMYR 5MG TBL FLM 7
0026451 EU/1/00/157/005 azomyr.pdf azomyr.pdf R06AX27 R
AZOMYR 5MG TBL FLM 10
0026452 EU/1/00/157/006 azomyr.pdf azomyr.pdf R06AX27 R
AZOMYR 5MG TBL FLM 14
0026453 EU/1/00/157/007 azomyr.pdf azomyr.pdf R06AX27 R
AZOMYR 5MG TBL FLM 15
0026454 EU/1/00/157/008 azomyr.pdf azomyr.pdf R06AX27 R
AZOMYR 5MG TBL FLM 20
0026455 EU/1/00/157/009 azomyr.pdf azomyr.pdf R06AX27 R
AZOMYR 5MG TBL FLM 21
0026456 EU/1/00/157/010 azomyr.pdf azomyr.pdf R06AX27 R

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. květen 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14