Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 10
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ASMANEX 200MCG INH PLV 30DÁV I
0192208 14/ 530/00-C asmanex.pdf asmanex.pdf R03BA07 R
ASMANEX 200MCG INH PLV 60DÁV I
0192209 14/ 530/00-C asmanex.pdf asmanex.pdf R03BA07 R
ASMANEX 400MCG INH PLV 30DÁV I
0192210 14/ 531/00-C asmanex.pdf asmanex.pdf R03BA07 R
ASMANEX 400MCG INH PLV 60DÁV I
0192211 14/ 531/00-C asmanex.pdf asmanex.pdf R03BA07 R
ASMANEX 400MCG INH PLV 60DÁV II
0232291 14/ 531/00-C asmanex.pdf asmanex.pdf R03BA07 R
ASMANEX 400MCG INH PLV 14DÁV II
0232292 14/ 531/00-C asmanex.pdf asmanex.pdf R03BA07 R
ASMANEX 200MCG INH PLV 30DÁV II
0232288 14/ 530/00-C asmanex.pdf asmanex.pdf R03BA07 R
ASMANEX 200MCG INH PLV 60DÁV II
0232289 14/ 530/00-C asmanex.pdf asmanex.pdf R03BA07 R
ASMANEX 400MCG INH PLV 30DÁV II
0232290 14/ 531/00-C asmanex.pdf asmanex.pdf R03BA07 R
ASMANEX 400MCG INH PLV 14DÁV I
0192212 14/ 531/00-C asmanex.pdf asmanex.pdf R03BA07 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. květen 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14