Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 43
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ARCOXIA 90 MG 90MG TBL FLM 2
0098946 29/ 077/03-C arcoxia.pdf arcoxia.pdf M01AH05 R
ARCOXIA 90 MG 90MG TBL FLM 5
0098947 29/ 077/03-C arcoxia.pdf arcoxia.pdf M01AH05 R
ARCOXIA 90 MG 90MG TBL FLM 7
0098948 29/ 077/03-C arcoxia.pdf arcoxia.pdf M01AH05 R
ARCOXIA 90 MG 90MG TBL FLM 10
0098949 29/ 077/03-C arcoxia.pdf arcoxia.pdf M01AH05 R
ARCOXIA 90 MG 90MG TBL FLM 14
0098950 29/ 077/03-C arcoxia.pdf arcoxia.pdf M01AH05 R
ARCOXIA 90 MG 90MG TBL FLM 20
0098951 29/ 077/03-C arcoxia.pdf arcoxia.pdf M01AH05 R
ARCOXIA 90 MG 90MG TBL FLM 28
0098952 29/ 077/03-C arcoxia.pdf arcoxia.pdf M01AH05 R
ARCOXIA 90 MG 90MG TBL FLM 30
0098953 29/ 077/03-C arcoxia.pdf arcoxia.pdf M01AH05 R
ARCOXIA 90 MG 90MG TBL FLM 50
0098954 29/ 077/03-C arcoxia.pdf arcoxia.pdf M01AH05 R
ARCOXIA 90 MG 90MG TBL FLM 98(2X49)
0098955 29/ 077/03-C arcoxia.pdf arcoxia.pdf M01AH05 R
ARCOXIA 90 MG 90MG TBL FLM 100
0098956 29/ 077/03-C arcoxia.pdf arcoxia.pdf M01AH05 R
ARCOXIA 90 MG 90MG TBL FLM 30
0098957 29/ 077/03-C arcoxia.pdf arcoxia.pdf M01AH05 R
ARCOXIA 60 MG 60MG TBL FLM 2
0099965 29/ 076/03-C arcoxia.pdf arcoxia.pdf M01AH05 R
ARCOXIA 60 MG 60MG TBL FLM 5
0099966 29/ 076/03-C arcoxia.pdf arcoxia.pdf M01AH05 R
ARCOXIA 60 MG 60MG TBL FLM 7
0099967 29/ 076/03-C arcoxia.pdf arcoxia.pdf M01AH05 R
ARCOXIA 60 MG 60MG TBL FLM 10
0099968 29/ 076/03-C arcoxia.pdf arcoxia.pdf M01AH05 R
ARCOXIA 60 MG 60MG TBL FLM 14
0099969 29/ 076/03-C arcoxia.pdf arcoxia.pdf M01AH05 R
ARCOXIA 60 MG 60MG TBL FLM 84
0100173 29/ 076/03-C arcoxia.pdf arcoxia.pdf M01AH05 R
ARCOXIA 60 MG 60MG TBL FLM 90
0100174 29/ 076/03-C arcoxia.pdf arcoxia.pdf M01AH05 R
ARCOXIA 60 MG 60MG TBL FLM 50X1
0100175 29/ 076/03-C arcoxia.pdf arcoxia.pdf M01AH05 R

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. květen 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14