Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 5
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ALPROLIX 500IU INJ PSO LQF 1+1X5ML ISP
0209336 EU/1/16/1098/002 alprolix.pdf alprolix.pdf B02BD04 R
ALPROLIX 250IU INJ PSO LQF 1+1X5ML ISP
0209335 EU/1/16/1098/001 alprolix.pdf alprolix.pdf B02BD04 R
ALPROLIX 1000IU INJ PSO LQF 1+1X5ML ISP
0209337 EU/1/16/1098/003 alprolix.pdf alprolix.pdf B02BD04 R
ALPROLIX 3000IU INJ PSO LQF 1+1X5ML ISP
0209339 EU/1/16/1098/005 alprolix.pdf alprolix.pdf B02BD04 R
ALPROLIX 2000IU INJ PSO LQF 1+1X5ML ISP
0209338 EU/1/16/1098/004 alprolix.pdf alprolix.pdf B02BD04 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. leden 2021 v 00:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2021 v 00:09