Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 10
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ALERID 10MG TBL FLM 10
0015600 24/ 151/99-C     R06AE07 B
ALERID 10MG TBL FLM 4
0015604 24/ 151/99-C     R06AE07 B
ALERID 10MG TBL FLM 50
0015603 24/ 151/99-C     R06AE07 B
ALERID 10MG TBL FLM 20
0015602 24/ 151/99-C     R06AE07 B
ALERID 10MG TBL FLM 10
0241383 24/ 151/99-C alerid.pdf alerid.pdf R06AE07 R
ALERID 10MG TBL FLM 4
0241387 24/ 151/99-C alerid.pdf alerid.pdf R06AE07 R
ALERID 10MG TBL FLM 50
0241386 24/ 151/99-C alerid.pdf alerid.pdf R06AE07 R
ALERID 10MG TBL FLM 20
0241385 24/ 151/99-C alerid.pdf alerid.pdf R06AE07 R
ALERID 10MG TBL FLM 100
0241384 24/ 151/99-C alerid.pdf alerid.pdf R06AE07 R
ALERID 10MG TBL FLM 100
0015601 24/ 151/99-C     R06AE07 B

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. únor 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09