Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 13
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AGOMELATIN +PHARMA 25MG TBL FLM 7
0228234 30/ 037/18-C agomelatin.pdf agomelatin.pdf N06AX22 R
AGOMELATIN +PHARMA 25MG TBL FLM 100
0228246 30/ 037/18-C agomelatin.pdf agomelatin.pdf N06AX22 R
AGOMELATIN +PHARMA 25MG TBL FLM 98
0228245 30/ 037/18-C agomelatin.pdf agomelatin.pdf N06AX22 R
AGOMELATIN +PHARMA 25MG TBL FLM 90
0228244 30/ 037/18-C agomelatin.pdf agomelatin.pdf N06AX22 R
AGOMELATIN +PHARMA 25MG TBL FLM 84
0228243 30/ 037/18-C agomelatin.pdf agomelatin.pdf N06AX22 R
AGOMELATIN +PHARMA 25MG TBL FLM 60
0228242 30/ 037/18-C agomelatin.pdf agomelatin.pdf N06AX22 R
AGOMELATIN +PHARMA 25MG TBL FLM 56
0228241 30/ 037/18-C agomelatin.pdf agomelatin.pdf N06AX22 R
AGOMELATIN +PHARMA 25MG TBL FLM 42
0228240 30/ 037/18-C agomelatin.pdf agomelatin.pdf N06AX22 R
AGOMELATIN +PHARMA 25MG TBL FLM 30
0228239 30/ 037/18-C agomelatin.pdf agomelatin.pdf N06AX22 R
AGOMELATIN +PHARMA 25MG TBL FLM 28
0228238 30/ 037/18-C agomelatin.pdf agomelatin.pdf N06AX22 R
AGOMELATIN +PHARMA 25MG TBL FLM 20
0228237 30/ 037/18-C agomelatin.pdf agomelatin.pdf N06AX22 R
AGOMELATIN +PHARMA 25MG TBL FLM 14
0228236 30/ 037/18-C agomelatin.pdf agomelatin.pdf N06AX22 R
AGOMELATIN +PHARMA 25MG TBL FLM 10
0228235 30/ 037/18-C agomelatin.pdf agomelatin.pdf N06AX22 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. červenec 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09