Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 9
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AGNIS 50MG TBL NOB 28
0173774 18/ 862/16-C agnis.pdf agnis.pdf A10BH02 R
AGNIS 50MG TBL NOB 30
0173775 18/ 862/16-C agnis.pdf agnis.pdf A10BH02 R
AGNIS 50MG TBL NOB 56
0173776 18/ 862/16-C agnis.pdf agnis.pdf A10BH02 R
AGNIS 50MG TBL NOB 60
0173777 18/ 862/16-C agnis.pdf agnis.pdf A10BH02 R
AGNIS 50MG TBL NOB 180
0173778 18/ 862/16-C agnis.pdf agnis.pdf A10BH02 R
AGNIS COMBI 50MG/1000MG TBL FLM 30
0224465 18/ 360/17-C agniscombi.pdf agniscombi.pdf A10BD08 R
AGNIS COMBI 50MG/1000MG TBL FLM 60
0224466 18/ 360/17-C agniscombi.pdf agniscombi.pdf A10BD08 R
AGNIS COMBI 50MG/850MG TBL FLM 60
0227119 18/ 510/17-C agniscombi.pdf agniscombi.pdf A10BD08 R
AGNIS COMBI 50MG/850MG TBL FLM 30
0227118 18/ 510/17-C agniscombi.pdf agniscombi.pdf A10BD08 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. květen 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14