Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AFLODERM 0,5MG/G UNG 20G
0019752 46/ 363/01-C afloderm.pdf afloderm.pdf D07AB10 R
AFLODERM 0,5MG/G UNG 40G
0019753 46/ 363/01-C afloderm.pdf afloderm.pdf D07AB10 R
AFLODERM 0,5MG/G CRM 20G
0019754 46/ 362/01-C afloderm.pdf afloderm.pdf D07AB10 R
AFLODERM 0,5MG/G CRM 40G
0019755 46/ 362/01-C afloderm.pdf afloderm.pdf D07AB10 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. červen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10