Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AERINAZE 2,5MG/120MG TBL RET 7
0029049 EU/1/07/399/003 aerinaze.pdf aerinaze.pdf R01BA52 R
AERINAZE 2,5MG/120MG TBL RET 4
0029048 EU/1/07/399/002 aerinaze.pdf aerinaze.pdf R01BA52 R
AERINAZE 2,5MG/120MG TBL RET 2
0029047 EU/1/07/399/001 aerinaze.pdf aerinaze.pdf R01BA52 R
AERINAZE 2,5MG/120MG TBL RET 14
0029051 EU/1/07/399/005 aerinaze.pdf aerinaze.pdf R01BA52 R
AERINAZE 2,5MG/120MG TBL RET 10
0029050 EU/1/07/399/004 aerinaze.pdf aerinaze.pdf R01BA52 R
AERINAZE 2,5MG/120MG TBL RET 20
0029052 EU/1/07/399/006 aerinaze.pdf aerinaze.pdf R01BA52 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11