Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 20
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ADEMPAS 1MG TBL FLM 294
0210995 EU/1/13/907/017 adempas.pdf adempas.pdf C02KX05 R
ADEMPAS 2MG TBL FLM 84
0194877 EU/1/13/907/011 adempas.pdf adempas.pdf C02KX05 R
ADEMPAS 2MG TBL FLM 42
0194876 EU/1/13/907/010 adempas.pdf adempas.pdf C02KX05 R
ADEMPAS 1,5MG TBL FLM 90
0194875 EU/1/13/907/009 adempas.pdf adempas.pdf C02KX05 R
ADEMPAS 1,5MG TBL FLM 84
0194874 EU/1/13/907/008 adempas.pdf adempas.pdf C02KX05 R
ADEMPAS 1,5MG TBL FLM 42
0194873 EU/1/13/907/007 adempas.pdf adempas.pdf C02KX05 R
ADEMPAS 1MG TBL FLM 90
0194872 EU/1/13/907/006 adempas.pdf adempas.pdf C02KX05 R
ADEMPAS 1MG TBL FLM 84
0194871 EU/1/13/907/005 adempas.pdf adempas.pdf C02KX05 R
ADEMPAS 1MG TBL FLM 42
0194870 EU/1/13/907/004 adempas.pdf adempas.pdf C02KX05 R
ADEMPAS 0,5MG TBL FLM 90
0194869 EU/1/13/907/003 adempas.pdf adempas.pdf C02KX05 R
ADEMPAS 0,5MG TBL FLM 84
0194868 EU/1/13/907/002 adempas.pdf adempas.pdf C02KX05 R
ADEMPAS 0,5MG TBL FLM 42
0194867 EU/1/13/907/001 adempas.pdf adempas.pdf C02KX05 R
ADEMPAS 2,5MG TBL FLM 294
0210998 EU/1/13/907/020 adempas.pdf adempas.pdf C02KX05 R
ADEMPAS 2MG TBL FLM 294
0210997 EU/1/13/907/019 adempas.pdf adempas.pdf C02KX05 R
ADEMPAS 1,5MG TBL FLM 294
0210996 EU/1/13/907/018 adempas.pdf adempas.pdf C02KX05 R
ADEMPAS 2MG TBL FLM 90
0194878 EU/1/13/907/012 adempas.pdf adempas.pdf C02KX05 R
ADEMPAS 0,5MG TBL FLM 294
0210994 EU/1/13/907/016 adempas.pdf adempas.pdf C02KX05 R
ADEMPAS 2,5MG TBL FLM 90
0194881 EU/1/13/907/015 adempas.pdf adempas.pdf C02KX05 R
ADEMPAS 2,5MG TBL FLM 84
0194880 EU/1/13/907/014 adempas.pdf adempas.pdf C02KX05 R
ADEMPAS 2,5MG TBL FLM 42
0194879 EU/1/13/907/013 adempas.pdf adempas.pdf C02KX05 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11