Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 36
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ZOLETORV 10MG/40MG TBL FLM 10
0233469 31/ 405/14-C zoletorv.pdf zoletorv.pdf C10BA05 R
ZOLETORV 10MG/40MG TBL FLM 30
0233470 31/ 405/14-C zoletorv.pdf zoletorv.pdf C10BA05 R
ZOLETORV 10MG/40MG TBL FLM 30X1
0233471 31/ 405/14-C zoletorv.pdf zoletorv.pdf C10BA05 R
ZOLETORV 10MG/40MG TBL FLM 45X1
0233472 31/ 405/14-C zoletorv.pdf zoletorv.pdf C10BA05 R
ZOLETORV 10MG/40MG TBL FLM 90
0233473 31/ 405/14-C zoletorv.pdf zoletorv.pdf C10BA05 R
ZOLETORV 10MG/40MG TBL FLM 100
0204766 31/ 405/14-C     C10BA05 B
ZOLETORV 10MG/10MG TBL FLM 10
0204749 31/ 403/14-C     C10BA05 B
ZOLETORV 10MG/10MG TBL FLM 30
0204750 31/ 403/14-C     C10BA05 B
ZOLETORV 10MG/40MG TBL FLM 100
0233474 31/ 405/14-C zoletorv.pdf zoletorv.pdf C10BA05 R
ZOLETORV 10MG/10MG TBL FLM 30X1
0204751 31/ 403/14-C     C10BA05 B
ZOLETORV 10MG/10MG TBL FLM 45X1
0204752 31/ 403/14-C     C10BA05 B
ZOLETORV 10MG/10MG TBL FLM 90
0204753 31/ 403/14-C     C10BA05 B
ZOLETORV 10MG/10MG TBL FLM 100
0204754 31/ 403/14-C     C10BA05 B
ZOLETORV 10MG/20MG TBL FLM 10
0204755 31/ 404/14-C     C10BA05 B
ZOLETORV 10MG/20MG TBL FLM 30
0204756 31/ 404/14-C     C10BA05 B
ZOLETORV 10MG/20MG TBL FLM 30X1
0204757 31/ 404/14-C     C10BA05 B
ZOLETORV 10MG/20MG TBL FLM 45X1
0204758 31/ 404/14-C     C10BA05 B
ZOLETORV 10MG/20MG TBL FLM 90
0204759 31/ 404/14-C     C10BA05 B
ZOLETORV 10MG/20MG TBL FLM 100
0204760 31/ 404/14-C     C10BA05 B
ZOLETORV 10MG/40MG TBL FLM 10
0204761 31/ 405/14-C     C10BA05 B

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09