Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 18
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ZOLETORV 10MG/20MG TBL FLM 90
0233467 31/ 404/14-C zoletorv.pdf zoletorv.pdf C10BA05 R
ZOLETORV 10MG/10MG TBL FLM 90
0233461 31/ 403/14-C zoletorv.pdf zoletorv.pdf C10BA05 R
ZOLETORV 10MG/40MG TBL FLM 10
0233469 31/ 405/14-C zoletorv.pdf zoletorv.pdf C10BA05 R
ZOLETORV 10MG/40MG TBL FLM 30
0233470 31/ 405/14-C zoletorv.pdf zoletorv.pdf C10BA05 R
ZOLETORV 10MG/40MG TBL FLM 30X1
0233471 31/ 405/14-C zoletorv.pdf zoletorv.pdf C10BA05 R
ZOLETORV 10MG/40MG TBL FLM 45X1
0233472 31/ 405/14-C zoletorv.pdf zoletorv.pdf C10BA05 R
ZOLETORV 10MG/40MG TBL FLM 90
0233473 31/ 405/14-C zoletorv.pdf zoletorv.pdf C10BA05 R
ZOLETORV 10MG/40MG TBL FLM 100
0233474 31/ 405/14-C zoletorv.pdf zoletorv.pdf C10BA05 R
ZOLETORV 10MG/10MG TBL FLM 45X1
0233460 31/ 403/14-C zoletorv.pdf zoletorv.pdf C10BA05 R
ZOLETORV 10MG/10MG TBL FLM 30X1
0233459 31/ 403/14-C zoletorv.pdf zoletorv.pdf C10BA05 R
ZOLETORV 10MG/10MG TBL FLM 30
0233458 31/ 403/14-C zoletorv.pdf zoletorv.pdf C10BA05 R
ZOLETORV 10MG/10MG TBL FLM 10
0233457 31/ 403/14-C zoletorv.pdf zoletorv.pdf C10BA05 R
ZOLETORV 10MG/20MG TBL FLM 45X1
0233466 31/ 404/14-C zoletorv.pdf zoletorv.pdf C10BA05 R
ZOLETORV 10MG/20MG TBL FLM 30X1
0233465 31/ 404/14-C zoletorv.pdf zoletorv.pdf C10BA05 R
ZOLETORV 10MG/20MG TBL FLM 30
0233464 31/ 404/14-C zoletorv.pdf zoletorv.pdf C10BA05 R
ZOLETORV 10MG/20MG TBL FLM 10
0233463 31/ 404/14-C zoletorv.pdf zoletorv.pdf C10BA05 R
ZOLETORV 10MG/10MG TBL FLM 100
0233462 31/ 403/14-C zoletorv.pdf zoletorv.pdf C10BA05 R
ZOLETORV 10MG/20MG TBL FLM 100
0233468 31/ 404/14-C zoletorv.pdf zoletorv.pdf C10BA05 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11