Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 24
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
XELEVIA 100MG TBL FLM 30
0194838 EU/1/07/382/023 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R
XELEVIA 25MG TBL FLM 56
0028756 EU/1/07/382/003 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R
XELEVIA 50MG TBL FLM 30
0194836 EU/1/07/382/021 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R
XELEVIA 25MG TBL FLM 90
0194835 EU/1/07/382/020 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R
XELEVIA 25MG TBL FLM 30
0194834 EU/1/07/382/019 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R
XELEVIA 50MG TBL FLM 28
0028764 EU/1/07/382/008 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R
XELEVIA 25MG TBL FLM 50X1
0028759 EU/1/07/382/006 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R
XELEVIA 25MG TBL FLM 98
0028758 EU/1/07/382/005 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R
XELEVIA 25MG TBL FLM 84
0028757 EU/1/07/382/004 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R
XELEVIA 50MG TBL FLM 14
0028765 EU/1/07/382/007 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R
XELEVIA 50MG TBL FLM 50X1
0028766 EU/1/07/382/012 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R
XELEVIA 50MG TBL FLM 56
0028767 EU/1/07/382/009 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R
XELEVIA 50MG TBL FLM 84
0028768 EU/1/07/382/010 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R
XELEVIA 50MG TBL FLM 98
0028769 EU/1/07/382/011 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R
XELEVIA 100MG TBL FLM 14
0028770 EU/1/07/382/013 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R
XELEVIA 100MG TBL FLM 28
0028771 EU/1/07/382/014 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R
XELEVIA 100MG TBL FLM 56
0028772 EU/1/07/382/015 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R
XELEVIA 100MG TBL FLM 84
0028773 EU/1/07/382/016 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R
XELEVIA 100MG TBL FLM 98
0028774 EU/1/07/382/017 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R
XELEVIA 100MG TBL FLM 50X1
0028775 EU/1/07/382/018 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11