Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 22
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
VELMETIA 50MG/1000MG TBL FLM 180
0194855 EU/1/08/456/022 velmetia.pdf velmetia.pdf A10BD07 R
VELMETIA 50MG/1000MG TBL FLM 60
0194854 EU/1/08/456/021 velmetia.pdf velmetia.pdf A10BD07 R
VELMETIA 50MG/850MG TBL FLM 180
0194853 EU/1/08/456/020 velmetia.pdf velmetia.pdf A10BD07 R
VELMETIA 50MG/850MG TBL FLM 60
0194852 EU/1/08/456/019 velmetia.pdf velmetia.pdf A10BD07 R
VELMETIA 50MG/850MG TBL FLM 168(2X84)
0194602 EU/1/08/456/017 velmetia.pdf velmetia.pdf A10BD07 R
VELMETIA 50MG/1000MG TBL FLM 168(2X84)
0194603 EU/1/08/456/018 velmetia.pdf velmetia.pdf A10BD07 R
VELMETIA 50MG/850MG TBL FLM 196
0500150 EU/1/08/456/006 velmetia.pdf velmetia.pdf A10BD07 R
VELMETIA 50MG/850MG TBL FLM 168
0500149 EU/1/08/456/005 velmetia.pdf velmetia.pdf A10BD07 R
VELMETIA 50MG/850MG TBL FLM 112
0500148 EU/1/08/456/004 velmetia.pdf velmetia.pdf A10BD07 R
VELMETIA 50MG/850MG TBL FLM 56
0500147 EU/1/08/456/003 velmetia.pdf velmetia.pdf A10BD07 R
VELMETIA 50MG/850MG TBL FLM 28
0500146 EU/1/08/456/002 velmetia.pdf velmetia.pdf A10BD07 R
VELMETIA 50MG/850MG TBL FLM 14
0500145 EU/1/08/456/001 velmetia.pdf velmetia.pdf A10BD07 R
VELMETIA 50MG/1000MG TBL FLM 196(2X98)
0500652 EU/1/08/456/016 velmetia.pdf velmetia.pdf A10BD07 R
VELMETIA 50MG/850MG TBL FLM 196(2X98)
0500651 EU/1/08/456/015 velmetia.pdf velmetia.pdf A10BD07 R
VELMETIA 50MG/1000MG TBL FLM 50X1
0500158 EU/1/08/456/014 velmetia.pdf velmetia.pdf A10BD07 R
VELMETIA 50MG/1000MG TBL FLM 196
0500157 EU/1/08/456/013 velmetia.pdf velmetia.pdf A10BD07 R
VELMETIA 50MG/1000MG TBL FLM 168
0500156 EU/1/08/456/012 velmetia.pdf velmetia.pdf A10BD07 R
VELMETIA 50MG/1000MG TBL FLM 112
0500155 EU/1/08/456/011 velmetia.pdf velmetia.pdf A10BD07 R
VELMETIA 50MG/1000MG TBL FLM 56
0500154 EU/1/08/456/010 velmetia.pdf velmetia.pdf A10BD07 R
VELMETIA 50MG/850MG TBL FLM 50X1
0500151 EU/1/08/456/007 velmetia.pdf velmetia.pdf A10BD07 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11