Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 8
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
VAXELIS INJ SUS 50(5X10)X0,5ML
0209180 EU/1/15/1079/007 vaxelis.pdf vaxelis.pdf J07CA09 R
VAXELIS INJ SUS 10X0,5ML+20J
0209179 EU/1/15/1079/006 vaxelis.pdf vaxelis.pdf J07CA09 R
VAXELIS INJ SUS 10X0,5ML+10J
0209178 EU/1/15/1079/005 vaxelis.pdf vaxelis.pdf J07CA09 R
VAXELIS INJ SUS 1X0,5ML+1J
0209176 EU/1/15/1079/003 vaxelis.pdf vaxelis.pdf J07CA09 R
VAXELIS INJ SUS 1X0,5ML
0209174 EU/1/15/1079/001 vaxelis.pdf vaxelis.pdf J07CA09 R
VAXELIS INJ SUS 10X0,5ML
0209175 EU/1/15/1079/002 vaxelis.pdf vaxelis.pdf J07CA09 R
VAXELIS INJ SUS 10X0,5ML
0238857 EU/1/15/1079/008 vaxelis.pdf vaxelis.pdf J07CA09 R
VAXELIS INJ SUS 1X0,5ML+2J
0209177 EU/1/15/1079/004 vaxelis.pdf vaxelis.pdf J07CA09 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11