Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
VARIVAX INJ PLQ SUS ISP 10+10X1ML ISP+20SJ
0240770 59/ 062/19-C varivax.pdf varivax.pdf J07BK01 R
VARIVAX INJ PLQ SUS ISP 1+1X1ML ISP+PJ
0240765 59/ 062/19-C varivax.pdf varivax.pdf J07BK01 R
VARIVAX INJ PLQ SUS ISP 10+10X1ML ISP+10PJ
0240766 59/ 062/19-C varivax.pdf varivax.pdf J07BK01 R
VARIVAX INJ PLQ SUS ISP 1+1X1ML ISP
0240767 59/ 062/19-C varivax.pdf varivax.pdf J07BK01 R
VARIVAX INJ PLQ SUS ISP 10+10X1ML ISP
0240768 59/ 062/19-C varivax.pdf varivax.pdf J07BK01 R
VARIVAX INJ PLQ SUS ISP 1+1X1ML ISP+2SJ
0240769 59/ 062/19-C varivax.pdf varivax.pdf J07BK01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11