Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 16
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
VARILRIX INJ PSO LQF 1X0,5ML III
0010265 59/ 336/02-C varilrix.pdf varilrix.pdf J07BK01 R
VARILRIX INJ PSO LQF 10X0,5ML III
0010267 59/ 336/02-C varilrix.pdf varilrix.pdf J07BK01 R
VARILRIX INJ PSO LQF 25X0,5ML III
0010269 59/ 336/02-C varilrix.pdf varilrix.pdf J07BK01 R
VARILRIX INJ PSO LQF 100X0,5ML III
0010270 59/ 336/02-C varilrix.pdf varilrix.pdf J07BK01 R
VARILRIX INJ PSO LQF 1X0,5ML II
0010272 59/ 336/02-C varilrix.pdf varilrix.pdf J07BK01 R
VARILRIX INJ PSO LQF 10X0,5ML II
0010273 59/ 336/02-C varilrix.pdf varilrix.pdf J07BK01 R
VARILRIX INJ PSO LQF 25X0,5ML II
0010274 59/ 336/02-C varilrix.pdf varilrix.pdf J07BK01 R
VARILRIX INJ PSO LQF 100X0,5ML II
0010276 59/ 336/02-C varilrix.pdf varilrix.pdf J07BK01 R
VARILRIX INJ PSO LQF 1X0,5ML IV
0010277 59/ 336/02-C varilrix.pdf varilrix.pdf J07BK01 R
VARILRIX INJ PSO LQF 100X0,5ML I
0010264 59/ 336/02-C varilrix.pdf varilrix.pdf J07BK01 R
VARILRIX INJ PSO LQF 25X0,5ML I
0010262 59/ 336/02-C varilrix.pdf varilrix.pdf J07BK01 R
VARILRIX INJ PSO LQF 10X0,5ML I
0010261 59/ 336/02-C varilrix.pdf varilrix.pdf J07BK01 R
VARILRIX INJ PSO LQF 1X0,5ML I
0010260 59/ 336/02-C varilrix.pdf varilrix.pdf J07BK01 R
VARILRIX INJ PSO LQF 25X0,5ML IV
0010280 59/ 336/02-C varilrix.pdf varilrix.pdf J07BK01 R
VARILRIX INJ PSO LQF 100X0,5ML IV
0010284 59/ 336/02-C varilrix.pdf varilrix.pdf J07BK01 R
VARILRIX INJ PSO LQF 10X0,5ML IV
0207278 59/ 336/02-C varilrix.pdf varilrix.pdf J07BK01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. květen 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14