Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
VANTAVO 70MG/2800IU TBL NOB 12
0149781 EU/1/09/572/004 vantavo.pdf vantavo.pdf M05BB03 R
VANTAVO 70MG/2800IU TBL NOB 6
0149780 EU/1/09/572/003 vantavo.pdf vantavo.pdf M05BB03 R
VANTAVO 70MG/2800IU TBL NOB 4
0149779 EU/1/09/572/002 vantavo.pdf vantavo.pdf M05BB03 R
VANTAVO 70MG/2800IU TBL NOB 2
0149778 EU/1/09/572/001 vantavo.pdf vantavo.pdf M05BB03 R
VANTAVO 70MG/5600IU TBL NOB 2
0149783 EU/1/09/572/006 vantavo.pdf vantavo.pdf M05BB03 R
VANTAVO 70MG/5600IU TBL NOB 4
0149784 EU/1/09/572/007 vantavo.pdf vantavo.pdf M05BB03 R
VANTAVO 70MG/5600IU TBL NOB 12
0149785 EU/1/09/572/008 vantavo.pdf vantavo.pdf M05BB03 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11