Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 16
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
VALACICLOVIR +PHARMA 500MG TBL FLM 42
0151915 42/ 038/09-C valaciclov.pdf valaciclov.pdf J05AB11 R
VALACICLOVIR +PHARMA 500MG TBL FLM 50
0151916 42/ 038/09-C valaciclov.pdf valaciclov.pdf J05AB11 R
VALACICLOVIR +PHARMA 500MG TBL FLM 60
0151917 42/ 038/09-C valaciclov.pdf valaciclov.pdf J05AB11 R
VALACICLOVIR +PHARMA 500MG TBL FLM 90
0151918 42/ 038/09-C valaciclov.pdf valaciclov.pdf J05AB11 R
VALACICLOVIR +PHARMA 500MG TBL FLM 100
0151919 42/ 038/09-C valaciclov.pdf valaciclov.pdf J05AB11 R
VALACICLOVIR +PHARMA 500MG TBL FLM 10
0151920 42/ 038/09-C valaciclov.pdf valaciclov.pdf J05AB11 R
VALACICLOVIR +PHARMA 500MG TBL FLM 30
0151914 42/ 038/09-C valaciclov.pdf valaciclov.pdf J05AB11 R
VALACICLOVIR +PHARMA 500MG TBL FLM 24
0151913 42/ 038/09-C valaciclov.pdf valaciclov.pdf J05AB11 R
VALACICLOVIR +PHARMA 500MG TBL FLM 21
0151912 42/ 038/09-C valaciclov.pdf valaciclov.pdf J05AB11 R
VALACICLOVIR +PHARMA 500MG TBL FLM 20
0151911 42/ 038/09-C valaciclov.pdf valaciclov.pdf J05AB11 R
VALACICLOVIR +PHARMA 500MG TBL FLM 14
0151910 42/ 038/09-C valaciclov.pdf valaciclov.pdf J05AB11 R
VALACICLOVIR +PHARMA 500MG TBL FLM 30
0151921 42/ 038/09-C valaciclov.pdf valaciclov.pdf J05AB11 R
VALACICLOVIR +PHARMA 500MG TBL FLM 10
0151908 42/ 038/09-C valaciclov.pdf valaciclov.pdf J05AB11 R
VALACICLOVIR +PHARMA 500MG TBL FLM 250
0151923 42/ 038/09-C valaciclov.pdf valaciclov.pdf J05AB11 R
VALACICLOVIR +PHARMA 500MG TBL FLM 100
0151922 42/ 038/09-C valaciclov.pdf valaciclov.pdf J05AB11 R
VALACICLOVIR +PHARMA 500MG TBL FLM 3
0151909 42/ 038/09-C valaciclov.pdf valaciclov.pdf J05AB11 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. červenec 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09