Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TRUMENBA INJ SUS 5X0,5ML II
0222257 EU/1/17/1187/004 trumenba.pdf trumenba.pdf J07AH09 R
TRUMENBA INJ SUS 10X0,5ML I
0222258 EU/1/17/1187/005 trumenba.pdf trumenba.pdf J07AH09 R
TRUMENBA INJ SUS 10X0,5ML II
0222259 EU/1/17/1187/006 trumenba.pdf trumenba.pdf J07AH09 R
TRUMENBA INJ SUS 1X0,5ML I
0222254 EU/1/17/1187/001 trumenba.pdf trumenba.pdf J07AH09 R
TRUMENBA INJ SUS 1X0,5ML II
0222255 EU/1/17/1187/002 trumenba.pdf trumenba.pdf J07AH09 R
TRUMENBA INJ SUS 5X0,5ML I
0222256 EU/1/17/1187/003 trumenba.pdf trumenba.pdf J07AH09 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11