Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 24
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TESAVEL 25MG TBL FLM 14
0029634 EU/1/07/435/001 tesavel.pdf tesavel.pdf A10BH01 R
TESAVEL 25MG TBL FLM 28
0029635 EU/1/07/435/002 tesavel.pdf tesavel.pdf A10BH01 R
TESAVEL 100MG TBL FLM 90
0194845 EU/1/07/435/024 tesavel.pdf tesavel.pdf A10BH01 R
TESAVEL 100MG TBL FLM 30
0194844 EU/1/07/435/023 tesavel.pdf tesavel.pdf A10BH01 R
TESAVEL 50MG TBL FLM 90
0194843 EU/1/07/435/022 tesavel.pdf tesavel.pdf A10BH01 R
TESAVEL 25MG TBL FLM 56
0029636 EU/1/07/435/003 tesavel.pdf tesavel.pdf A10BH01 R
TESAVEL 25MG TBL FLM 84
0029637 EU/1/07/435/004 tesavel.pdf tesavel.pdf A10BH01 R
TESAVEL 25MG TBL FLM 98
0029638 EU/1/07/435/005 tesavel.pdf tesavel.pdf A10BH01 R
TESAVEL 25MG TBL FLM 50X1
0029639 EU/1/07/435/006 tesavel.pdf tesavel.pdf A10BH01 R
TESAVEL 50MG TBL FLM 14
0029640 EU/1/07/435/007 tesavel.pdf tesavel.pdf A10BH01 R
TESAVEL 50MG TBL FLM 28
0029641 EU/1/07/435/008 tesavel.pdf tesavel.pdf A10BH01 R
TESAVEL 50MG TBL FLM 56
0029642 EU/1/07/435/009 tesavel.pdf tesavel.pdf A10BH01 R
TESAVEL 50MG TBL FLM 84
0029643 EU/1/07/435/010 tesavel.pdf tesavel.pdf A10BH01 R
TESAVEL 50MG TBL FLM 98
0029644 EU/1/07/435/011 tesavel.pdf tesavel.pdf A10BH01 R
TESAVEL 50MG TBL FLM 50X1
0029645 EU/1/07/435/012 tesavel.pdf tesavel.pdf A10BH01 R
TESAVEL 100MG TBL FLM 14
0029646 EU/1/07/435/013 tesavel.pdf tesavel.pdf A10BH01 R
TESAVEL 100MG TBL FLM 28
0029647 EU/1/07/435/014 tesavel.pdf tesavel.pdf A10BH01 R
TESAVEL 100MG TBL FLM 56
0029648 EU/1/07/435/015 tesavel.pdf tesavel.pdf A10BH01 R
TESAVEL 100MG TBL FLM 84
0029649 EU/1/07/435/016 tesavel.pdf tesavel.pdf A10BH01 R
TESAVEL 100MG TBL FLM 98
0029650 EU/1/07/435/017 tesavel.pdf tesavel.pdf A10BH01 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11