Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 30
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TAMSULOSIN +PHARMA 0,4MG TBL PRO 18 II
0159323 87/ 232/11-C tamsulosin.pdf tamsulosin.pdf G04CA02 R
TAMSULOSIN +PHARMA 0,4MG TBL PRO 18 I
0159322 87/ 232/11-C tamsulosin.pdf tamsulosin.pdf G04CA02 R
TAMSULOSIN +PHARMA 0,4MG TBL PRO 20 I
0159325 87/ 232/11-C tamsulosin.pdf tamsulosin.pdf G04CA02 R
TAMSULOSIN +PHARMA 0,4MG TBL PRO 20 II
0159326 87/ 232/11-C tamsulosin.pdf tamsulosin.pdf G04CA02 R
TAMSULOSIN +PHARMA 0,4MG TBL PRO 20 III
0159327 87/ 232/11-C tamsulosin.pdf tamsulosin.pdf G04CA02 R
TAMSULOSIN +PHARMA 0,4MG TBL PRO 28 I
0159328 87/ 232/11-C tamsulosin.pdf tamsulosin.pdf G04CA02 R
TAMSULOSIN +PHARMA 0,4MG TBL PRO 28 II
0159329 87/ 232/11-C tamsulosin.pdf tamsulosin.pdf G04CA02 R
TAMSULOSIN +PHARMA 0,4MG TBL PRO 28 III
0159330 87/ 232/11-C tamsulosin.pdf tamsulosin.pdf G04CA02 R
TAMSULOSIN +PHARMA 0,4MG TBL PRO 30 I
0159331 87/ 232/11-C tamsulosin.pdf tamsulosin.pdf G04CA02 R
TAMSULOSIN +PHARMA 0,4MG TBL PRO 30 II
0159332 87/ 232/11-C tamsulosin.pdf tamsulosin.pdf G04CA02 R
TAMSULOSIN +PHARMA 0,4MG TBL PRO 30 III
0159333 87/ 232/11-C tamsulosin.pdf tamsulosin.pdf G04CA02 R
TAMSULOSIN +PHARMA 0,4MG TBL PRO 50 I
0159334 87/ 232/11-C tamsulosin.pdf tamsulosin.pdf G04CA02 R
TAMSULOSIN +PHARMA 0,4MG TBL PRO 50 II
0159335 87/ 232/11-C tamsulosin.pdf tamsulosin.pdf G04CA02 R
TAMSULOSIN +PHARMA 0,4MG TBL PRO 50 III
0159336 87/ 232/11-C tamsulosin.pdf tamsulosin.pdf G04CA02 R
TAMSULOSIN +PHARMA 0,4MG TBL PRO 60 I
0159337 87/ 232/11-C tamsulosin.pdf tamsulosin.pdf G04CA02 R
TAMSULOSIN +PHARMA 0,4MG TBL PRO 60 II
0159338 87/ 232/11-C tamsulosin.pdf tamsulosin.pdf G04CA02 R
TAMSULOSIN +PHARMA 0,4MG TBL PRO 60 III
0159339 87/ 232/11-C tamsulosin.pdf tamsulosin.pdf G04CA02 R
TAMSULOSIN +PHARMA 0,4MG TBL PRO 90 I
0159340 87/ 232/11-C tamsulosin.pdf tamsulosin.pdf G04CA02 R
TAMSULOSIN +PHARMA 0,4MG TBL PRO 90 II
0159341 87/ 232/11-C tamsulosin.pdf tamsulosin.pdf G04CA02 R
TAMSULOSIN +PHARMA 0,4MG TBL PRO 90 III
0159342 87/ 232/11-C tamsulosin.pdf tamsulosin.pdf G04CA02 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. březen 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09