Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 30
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TAMSULOSIN +PHARMA 0,4MG TBL PRO 60 III
0159339 87/ 232/11-C tamsulosin.pdf tamsulosin.pdf G04CA02 R
TAMSULOSIN +PHARMA 0,4MG TBL PRO 90 I
0159340 87/ 232/11-C tamsulosin.pdf tamsulosin.pdf G04CA02 R
TAMSULOSIN +PHARMA 0,4MG TBL PRO 90 II
0159341 87/ 232/11-C tamsulosin.pdf tamsulosin.pdf G04CA02 R
TAMSULOSIN +PHARMA 0,4MG TBL PRO 90 III
0159342 87/ 232/11-C tamsulosin.pdf tamsulosin.pdf G04CA02 R
TAMSULOSIN +PHARMA 0,4MG TBL PRO 98 I
0159343 87/ 232/11-C tamsulosin.pdf tamsulosin.pdf G04CA02 R
TAMSULOSIN +PHARMA 0,4MG TBL PRO 98 II
0159344 87/ 232/11-C tamsulosin.pdf tamsulosin.pdf G04CA02 R
TAMSULOSIN +PHARMA 0,4MG TBL PRO 98 III
0159345 87/ 232/11-C tamsulosin.pdf tamsulosin.pdf G04CA02 R
TAMSULOSIN +PHARMA 0,4MG TBL PRO 100 I
0159346 87/ 232/11-C tamsulosin.pdf tamsulosin.pdf G04CA02 R
TAMSULOSIN +PHARMA 0,4MG TBL PRO 100 II
0159347 87/ 232/11-C tamsulosin.pdf tamsulosin.pdf G04CA02 R
TAMSULOSIN +PHARMA 0,4MG TBL PRO 100 III
0159348 87/ 232/11-C tamsulosin.pdf tamsulosin.pdf G04CA02 R
TAMSULOSIN +PHARMA 0,4MG TBL PRO 60 II
0159338 87/ 232/11-C tamsulosin.pdf tamsulosin.pdf G04CA02 R
TAMSULOSIN +PHARMA 0,4MG TBL PRO 60 I
0159337 87/ 232/11-C tamsulosin.pdf tamsulosin.pdf G04CA02 R
TAMSULOSIN +PHARMA 0,4MG TBL PRO 50 III
0159336 87/ 232/11-C tamsulosin.pdf tamsulosin.pdf G04CA02 R
TAMSULOSIN +PHARMA 0,4MG TBL PRO 50 II
0159335 87/ 232/11-C tamsulosin.pdf tamsulosin.pdf G04CA02 R
TAMSULOSIN +PHARMA 0,4MG TBL PRO 50 I
0159334 87/ 232/11-C tamsulosin.pdf tamsulosin.pdf G04CA02 R
TAMSULOSIN +PHARMA 0,4MG TBL PRO 30 III
0159333 87/ 232/11-C tamsulosin.pdf tamsulosin.pdf G04CA02 R
TAMSULOSIN +PHARMA 0,4MG TBL PRO 30 II
0159332 87/ 232/11-C tamsulosin.pdf tamsulosin.pdf G04CA02 R
TAMSULOSIN +PHARMA 0,4MG TBL PRO 30 I
0159331 87/ 232/11-C tamsulosin.pdf tamsulosin.pdf G04CA02 R
TAMSULOSIN +PHARMA 0,4MG TBL PRO 28 III
0159330 87/ 232/11-C tamsulosin.pdf tamsulosin.pdf G04CA02 R
TAMSULOSIN +PHARMA 0,4MG TBL PRO 28 II
0159329 87/ 232/11-C tamsulosin.pdf tamsulosin.pdf G04CA02 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. červenec 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09