Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 12
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SYNFLORIX INJ SUS 10X0,5ML
0149039 EU/1/09/508/007 synflorix.pdf synflorix.pdf J07AL52 R
SYNFLORIX INJ SUS 100X0,5ML
0149040 EU/1/09/508/008 synflorix.pdf synflorix.pdf J07AL52 R
SYNFLORIX INJ SUS 100X1ML(2DÁV)
0149041 EU/1/09/508/009 synflorix.pdf synflorix.pdf J07AL52 R
SYNFLORIX INJ SUS 50X0,5ML
0185103 EU/1/09/508/010 synflorix.pdf synflorix.pdf J07AL52 R
SYNFLORIX INJ SUS 10X2ML(4DÁV)
0222392 EU/1/09/508/012 synflorix.pdf synflorix.pdf J07AL52 R
SYNFLORIX INJ SUS 1X0,5ML
0149038 EU/1/09/508/006 synflorix.pdf synflorix.pdf J07AL52 R
SYNFLORIX INJ SUS 1X0,5ML+2J
0149037 EU/1/09/508/005 synflorix.pdf synflorix.pdf J07AL52 R
SYNFLORIX INJ SUS 10X0,5ML+10J
0149035 EU/1/09/508/004 synflorix.pdf synflorix.pdf J07AL52 R
SYNFLORIX INJ SUS 1X0,5ML+1J
0149034 EU/1/09/508/003 synflorix.pdf synflorix.pdf J07AL52 R
SYNFLORIX INJ SUS 100X2ML(4DÁV)
0222393 EU/1/09/508/013 synflorix.pdf synflorix.pdf J07AL52 R
SYNFLORIX INJ SUS 1X0,5ML
0149032 EU/1/09/508/001 synflorix.pdf synflorix.pdf J07AL52 R
SYNFLORIX INJ SUS 10X0,5ML
0149033 EU/1/09/508/002 synflorix.pdf synflorix.pdf J07AL52 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09