Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SYCREST 5MG SLG TBL NOB 20
0167963 EU/1/10/640/001 sycrest.pdf sycrest.pdf N05AH05 R
SYCREST 5MG SLG TBL NOB 60
0167964 EU/1/10/640/002 sycrest.pdf sycrest.pdf N05AH05 R
SYCREST 10MG SLG TBL NOB 100
0167968 EU/1/10/640/006 sycrest.pdf sycrest.pdf N05AH05 R
SYCREST 10MG SLG TBL NOB 20
0167966 EU/1/10/640/004 sycrest.pdf sycrest.pdf N05AH05 R
SYCREST 10MG SLG TBL NOB 60
0167967 EU/1/10/640/005 sycrest.pdf sycrest.pdf N05AH05 R
SYCREST 5MG SLG TBL NOB 100
0167965 EU/1/10/640/003 sycrest.pdf sycrest.pdf N05AH05 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11