Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
STOCRIN 30MG/ML POR SOL 1X180ML
0027684 EU/1/99/111/005 stocrin.pdf stocrin.pdf J05AG03 R
STOCRIN 600MG TBL FLM 30
0027687 EU/1/99/111/008 stocrin.pdf stocrin.pdf J05AG03 R
STOCRIN 200MG TBL FLM 90
0027931 EU/1/99/111/011 stocrin.pdf stocrin.pdf J05AG03 R
STOCRIN 50MG TBL FLM 30
0027930 EU/1/99/111/010 stocrin.pdf stocrin.pdf J05AG03 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11