Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 12
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SOLESMIN 0,4MG CPS PRO 10
0115298 87/ 240/07-C     G04CA02 B
SOLESMIN 0,4MG CPS PRO 30
0115299 87/ 240/07-C     G04CA02 B
SOLESMIN 0,4MG CPS PRO 60
0115300 87/ 240/07-C     G04CA02 B
SOLESMIN 0,4MG CPS PRO 90
0115301 87/ 240/07-C     G04CA02 B
SOLESMIN 0,4MG CPS PRO 100
0115302 87/ 240/07-C     G04CA02 B
SOLESMIN 0,4MG CPS PRO 100
0242455 87/ 240/07-C solesmin.pdf solesmin.pdf G04CA02 R
SOLESMIN 0,4MG CPS PRO 90
0242454 87/ 240/07-C solesmin.pdf solesmin.pdf G04CA02 R
SOLESMIN 0,4MG CPS PRO 60
0242453 87/ 240/07-C solesmin.pdf solesmin.pdf G04CA02 R
SOLESMIN 0,4MG CPS PRO 30
0242452 87/ 240/07-C solesmin.pdf solesmin.pdf G04CA02 R
SOLESMIN 0,4MG CPS PRO 300
0062988 87/ 240/07-C     G04CA02 B
SOLESMIN 0,4MG CPS PRO 300
0242450 87/ 240/07-C solesmin.pdf solesmin.pdf G04CA02 R
SOLESMIN 0,4MG CPS PRO 10
0242451 87/ 240/07-C solesmin.pdf solesmin.pdf G04CA02 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. únor 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09