Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 53
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SINGULAIR 4MG GRA 7
0143370 14/ 259/09-C     R03DC03 B
SINGULAIR 4MG GRA 20
0254878 14/ 259/09-C singulair.pdf singulair.pdf R03DC03 R
SINGULAIR 4MG GRA 7
0254877 14/ 259/09-C singulair.pdf singulair.pdf R03DC03 R
SINGULAIR 10MG TBL FLM 98
0125135 14/ 351/99-C     R03DC03 B
SINGULAIR 4MG GRA 28
0254879 14/ 259/09-C singulair.pdf singulair.pdf R03DC03 R
SINGULAIR 4MG GRA 30
0254880 14/ 259/09-C singulair.pdf singulair.pdf R03DC03 R
SINGULAIR 4MG GRA 30
0143373 14/ 259/09-C     R03DC03 B
SINGULAIR 10MG TBL FLM 28
0254589 14/ 351/99-C singulair.pdf singulair.pdf R03DC03 R
SINGULAIR 10MG TBL FLM 7
0254590 14/ 351/99-C singulair.pdf singulair.pdf R03DC03 R
SINGULAIR 10MG TBL FLM 28
0053077 14/ 351/99-C     R03DC03 B
SINGULAIR 4MG GRA 20
0143371 14/ 259/09-C     R03DC03 B
SINGULAIR 4MG GRA 28
0143372 14/ 259/09-C     R03DC03 B
SINGULAIR 10MG TBL FLM 98
0254591 14/ 351/99-C singulair.pdf singulair.pdf R03DC03 R
SINGULAIR 10MG TBL FLM 7
0055454 14/ 351/99-C     R03DC03 B
SINGULAIR 10 10MG TBL FLM 98
0202808 14/ 351/99-C/PI/001/13 singulair1.pdf singulair1.pdf R03DC03 R
SINGULAIR 10 10MG TBL FLM 28
0132628 14/ 351/99-C/PI/001/13 singulair1.pdf singulair1.pdf R03DC03 R
SINGULAIR JUNIOR 5MG TBL MND 7
0055453 14/ 350/99-C     R03DC03 B
SINGULAIR JUNIOR 5MG TBL MND 28
0254586 14/ 350/99-C singulairj.pdf singulairj.pdf R03DC03 R
SINGULAIR JUNIOR 5MG TBL MND 7
0254587 14/ 350/99-C singulairj.pdf singulairj.pdf R03DC03 R
SINGULAIR JUNIOR 5MG TBL MND 28
0053076 14/ 350/99-C     R03DC03 B

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11