Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 9
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SIMPONI 50MG INJ SOL ISP 3X0,5ML
0149567 EU/1/09/546/004 simponi.pdf simponi.pdf L04AB06 R
SIMPONI 100MG INJ SOL PEP 3X1ML
0194553 EU/1/09/546/006 simponi.pdf simponi.pdf L04AB06 R
SIMPONI 50MG INJ SOL PEP 3X0,5ML
0149565 EU/1/09/546/002 simponi.pdf simponi.pdf L04AB06 R
SIMPONI 45MG/0,45ML INJ SOL PEP 1X0,45ML
0238316 EU/1/09/546/009 simponi.pdf simponi.pdf L04AB06 R
SIMPONI 100MG INJ SOL PEP 1X1ML
0194552 EU/1/09/546/005 simponi.pdf simponi.pdf L04AB06 R
SIMPONI 50MG INJ SOL PEP 1X0,5ML
0149564 EU/1/09/546/001 simponi.pdf simponi.pdf L04AB06 R
SIMPONI 100MG INJ SOL ISP 1X1ML
0194554 EU/1/09/546/007 simponi.pdf simponi.pdf L04AB06 R
SIMPONI 100MG INJ SOL ISP 3X1ML
0194555 EU/1/09/546/008 simponi.pdf simponi.pdf L04AB06 R
SIMPONI 50MG INJ SOL ISP 1X0,5ML
0149566 EU/1/09/546/003 simponi.pdf simponi.pdf L04AB06 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11