Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 38
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SETALOFT 50MG TBL FLM 500
0164847 30/ 031/08-C setaloft.pdf setaloft.pdf N06AB06 R
SETALOFT 50MG TBL FLM 250
0164846 30/ 031/08-C setaloft.pdf setaloft.pdf N06AB06 R
SETALOFT 100MG TBL FLM 10
0164849 30/ 032/08-C setaloft.pdf setaloft.pdf N06AB06 R
SETALOFT 100MG TBL FLM 14
0164850 30/ 032/08-C setaloft.pdf setaloft.pdf N06AB06 R
SETALOFT 100MG TBL FLM 15
0164851 30/ 032/08-C setaloft.pdf setaloft.pdf N06AB06 R
SETALOFT 100MG TBL FLM 20
0164852 30/ 032/08-C setaloft.pdf setaloft.pdf N06AB06 R
SETALOFT 100MG TBL FLM 28
0164853 30/ 032/08-C setaloft.pdf setaloft.pdf N06AB06 R
SETALOFT 100MG TBL FLM 30
0164854 30/ 032/08-C setaloft.pdf setaloft.pdf N06AB06 R
SETALOFT 100MG TBL FLM 50
0164855 30/ 032/08-C setaloft.pdf setaloft.pdf N06AB06 R
SETALOFT 100MG TBL FLM 60
0164856 30/ 032/08-C setaloft.pdf setaloft.pdf N06AB06 R
SETALOFT 100MG TBL FLM 98
0164857 30/ 032/08-C setaloft.pdf setaloft.pdf N06AB06 R
SETALOFT 100MG TBL FLM 100
0164858 30/ 032/08-C setaloft.pdf setaloft.pdf N06AB06 R
SETALOFT 100MG TBL FLM 28X1
0164859 30/ 032/08-C setaloft.pdf setaloft.pdf N06AB06 R
SETALOFT 100MG TBL FLM 30X1
0164860 30/ 032/08-C setaloft.pdf setaloft.pdf N06AB06 R
SETALOFT 100MG TBL FLM 50X1
0164861 30/ 032/08-C setaloft.pdf setaloft.pdf N06AB06 R
SETALOFT 100MG TBL FLM 98X1
0164862 30/ 032/08-C setaloft.pdf setaloft.pdf N06AB06 R
SETALOFT 100MG TBL FLM 100X1
0164863 30/ 032/08-C setaloft.pdf setaloft.pdf N06AB06 R
SETALOFT 100MG TBL FLM 100
0164864 30/ 032/08-C setaloft.pdf setaloft.pdf N06AB06 R
SETALOFT 100MG TBL FLM 250
0164865 30/ 032/08-C setaloft.pdf setaloft.pdf N06AB06 R
SETALOFT 100MG TBL FLM 500
0164866 30/ 032/08-C setaloft.pdf setaloft.pdf N06AB06 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. březen 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09