Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 12
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ROTARIX POR SUS 50(10X5)X1,5ML
0223051 EU/1/05/330/012 rotarix.pdf rotarix.pdf J07BH01 R
ROTARIX POR SUS PPL 1X1,5ML
0500322 EU/1/05/330/005 rotarix.pdf rotarix.pdf J07BH01 R
ROTARIX POR SUS PPL 5X1,5ML
0500323 EU/1/05/330/006 rotarix.pdf rotarix.pdf J07BH01 R
ROTARIX POR SUS PPL 10X1,5ML
0500324 EU/1/05/330/007 rotarix.pdf rotarix.pdf J07BH01 R
ROTARIX POR SUS PPL 25X1,5ML
0500325 EU/1/05/330/008 rotarix.pdf rotarix.pdf J07BH01 R
ROTARIX POR SUS 1X1,5ML
0500326 EU/1/05/330/009 rotarix.pdf rotarix.pdf J07BH01 R
ROTARIX POR SUS 10X1,5ML
0500327 EU/1/05/330/010 rotarix.pdf rotarix.pdf J07BH01 R
ROTARIX POR PLQ SUS 25+25X1ML OPL
0026094 EU/1/05/330/004 rotarix.pdf rotarix.pdf J07BH01 R
ROTARIX POR SUS 50X1,5ML
0500328 EU/1/05/330/011 rotarix.pdf rotarix.pdf J07BH01 R
ROTARIX POR PLQ SUS 1+1X1ML OPL
0026091 EU/1/05/330/001 rotarix.pdf rotarix.pdf J07BH01 R
ROTARIX POR PLQ SUS 5+5X1ML OPL
0026092 EU/1/05/330/002 rotarix.pdf rotarix.pdf J07BH01 R
ROTARIX POR PLQ SUS 10+10X1ML OPL
0026093 EU/1/05/330/003 rotarix.pdf rotarix.pdf J07BH01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09