Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 5
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
REMICADE 100MG INF PLV CSL 3
0027285 EU/1/99/116/003 remicade.pdf remicade.pdf L04AB02 R
REMICADE 100MG INF PLV CSL 2
0027284 EU/1/99/116/002 remicade.pdf remicade.pdf L04AB02 R
REMICADE 100MG INF PLV CSL 4
0500332 EU/1/99/116/004 remicade.pdf remicade.pdf L04AB02 R
REMICADE 100MG INF PLV CSL 1
0027283 EU/1/99/116/001 remicade.pdf remicade.pdf L04AB02 R
REMICADE 100MG INF PLV CSL 5
0500333 EU/1/99/116/005 remicade.pdf remicade.pdf L04AB02 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11