Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
REKOVELLE 12MCG/0,36ML INJ SOL PEP 1X0,36ML+3J
0222595 EU/1/16/1150/004 rekovelle.pdf rekovelle.pdf G03GA10 R
REKOVELLE 72MCG/2,16ML INJ SOL PEP 1X2,16ML+15J
0222597 EU/1/16/1150/006 rekovelle.pdf rekovelle.pdf G03GA10 R
REKOVELLE 36MCG/1,08ML INJ SOL PEP 1X1,08ML+9J
0222596 EU/1/16/1150/005 rekovelle.pdf rekovelle.pdf G03GA10 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09