Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 5
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
REBETOL 200MG CPS DUR 140
0027255 EU/1/99/107/002 rebetol.pdf rebetol.pdf J05AP01 R
REBETOL 200MG CPS DUR 84
0027254 EU/1/99/107/001 rebetol.pdf rebetol.pdf J05AP01 R
REBETOL 200MG CPS DUR 112
0026130 EU/1/99/107/005 rebetol.pdf rebetol.pdf J05AP01 R
REBETOL 40MG/ML POR SOL 1X100ML+STŘ
0028398 EU/1/99/107/004 rebetol.pdf rebetol.pdf J05AP01 R
REBETOL 200MG CPS DUR 168
0027256 EU/1/99/107/003 rebetol.pdf rebetol.pdf J05AP01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11